H-color

Certifikáty

Kvalita vzniká neustálým zlepšováním. Systém řízení jakosti byl ve Vosschemie zaveden v roce 1995 a od roku 2000 je certifikován dle normy DIN EN ISO 9001. Systém zaručuje plánování, řízení a dozor nad všemi významnými procesy se firmě.

Dva produkty SCANDICCARE – Olej na zahradní nábytek a Interiérový olej na nábytek – odpovídají evropské normě o bezpečnosti hraček EN71-3, díl 3. Tato norma kontroluje uvolňování částic z hraček do lidského těla, nezabývá se však nebezpečností těchto částic.

Olej na zahradní nábytek (originál) • Olej na zahradní nábytek (český překlad)
Interiérový olej na nábytek (originál) • Interiérový olej na nábytek (český překlad)