H-color

Jak olej působí

undefined

undefined

 

undefined

Jak napouštět olejem nové dřevo?

U nově zakoupeného dřeva jsou jednotlivé buňky dřeva po opracování hoblovacími noži na sebe navzájem tak natlačeny, že se při nátěru dostane do podkladu jen velmi málo oleje. Nevzniká tak žádná dlouhodobá ochrana dřeva.

TIP!

Nové dřevo musíme nechat nejprve několik měsíců na působené povětrnosti, poté použijeme Čistič dřeva (Holzentgrauer), a teprve následně napouštíme olejem! Přirozeným zvětráváním se póry dřeva postupně otevřou a umožní tak penetraci oleje do hloubky.