H-color

Otázky a odpovědi na nejčastější dotazy

Jaké jsou výhody olejů oproti lazurám?

Oleje se vsakují hluboko pod povrch dřeva a obklopují lignin, jeho pevnostní složku. Stárnutí dřeva se tak zastavuje, nevznikají trhliny, vlhkost neproniká do hloubky.
Naopak lazury a laky vytvářejí povrchový film, nejsou zakotveny tak hluboko jako oleje. Při porušení tohoto filmu vznikají trhliny, kterými se do dřeva dostává vlhkost.

Jaký produkt – pro jaké konkrétní použití?

U olejů a vosků SCANDICCARE je oblast použití zřetelná již přímo z názvu výrobku. Podrobnosti naleznete v technickém listu v rubrice Produkty.

Jaké nářadí je vhodné pro nanášení olejů?

Používají se běžné štětce nebo válečky. Není nutné žádné speciální nářadí.

Je možné oleje stříkat?

Stříkání se nedoporučuje, neboť je obvykle nanesena příliš silná vrstva. Ta by se musela následně zase stříkat, jinak by povrch zůstal lepivý.

Jaké druhy dřevin lze ošetřovat oleji SCANDICCARE?

Veškeré savé bez výjimky. Savost lze předem otestovat trochou čisté vody. U tropických dřev je zkouška savosti nutná, neboť jsou všeobecně méně porézní. Pozor na zvýšený obsah tříslovin u dubového dřeva, které mohou způsobit v ploše nahnědlé skvrny, resp. na styku s kovovými prvky černé fleky. Nutné je proto před olejováním omytí povrchu Čističem dřeva SCANDICCARE.

Jaká je optimální úprava zašedlého dřeva?

Důkladné omytí Čističem dřeva odstraní nečistoty a zesvětlí vzhled dřeva. Po dokonalém vyschnutí povrchu se poté nanáší příslušný typ oleje.

Kolik nátěrů je nutných při prvním ošetření?

V závislosti na savosti podkladu se doporučují 2-3 nátěry. Jednotlivé pracovní kroky následují v rozmezí 15-30 minut. Jednotlivé vrstvy nesmí zaschnout, práce musí probíhat stylem „mokrý do mokrého“. U poslední vrstvy se musí po 30-60 minutách přebytečný olej setřít čistým suchým hadrem.

Jaká je potřebná doba schnutí?

Čas potřebný od nanesení poslední vrstvy k neomezenému využívání je většinou 24-48 hod. (při 20 ˚C).

Jak lze zaschlý olejový nátěr odstranit?

Staré nátěry, resp. místa s přebytkem zaschlého oleje lze odstranit Čističem nátěrů. Po opláchnutí a vysušení je vhodné nanést slabou vrstvu oleje, kterou se povrch opticky sjednotí.

Kdy provádět obnovující nátěr?

Ovlivňující faktory: expozice dřeva (nejvíce trpí vodorovné plochy), povrchový otěr, savost dřeva, začínající šednutí dřeva. Exponované plochy je nutné přetřít po 6-12 měsících, ostatní povrchy po 1-2 letech. Před nátěrem musí být povrch vyčištěn, nikoliv přebroušen.

Změní se barevný vzhled dřeva po napuštění olejem?

U bezbarvých olejů se odstín nemění, pouze zvýrazní – obdobně jako u mokrého dřevěného podkladu.

Lze napouštět olejem voskované podklady?

Vosky povrch uzavírají, takže olej nemůže vnikat do podkladu. Teprve u silně zvětralých voskovaných podkladů lze povrch očistit a následně napouštět olejem.

Lze napouštět olejem staré zvětralé nátěry?

Krycí nátěry a lazury je nutné beze zbytku odstranit (odstraňovačem nátěrů, horkovzdušnou pistolí, obroušením). Poté je třeba použít Čistič dřeva k odstranění zbytkových nečistot.

Lze speciáně chránit desky stolů?

Oleje neposkytují ochranu před skvrnami např. od červeného vína či od různých tuků! U silně namáhaných stolů (restaurace apod.) je vhodnější použít klasické laky.

Existují certifikované oleje na dětské hračky?

Ano – Olej na zahradní nábytek je certifikován k použití na dětské hračky, prolézačky apod. Dle normy DIN EN 71-3. Dle stejné normy je certifikován též Interiérový olej na nábytek.

Co je nutné dodržet při napouštění okenních rámů?

Je nutné zakrýt nedřevěné části, především před čištěním.

Je možné oleje SCANDICCARE doplňkově tónovat?

Ano, pomocí barev na bázi alkydových pryskyřic. Vhodné množství 5-10 g/l oleje. Lze využít též malířské tónovací automaty.

Je SCANDICCARE – Čistič dřeva ekologicky závadný?

Produkt je ph neutrální a biologicky odbouratelný, nevzniká proto při použití nutnost žádných speciálních opatření.

Lze užít oleje SCANDICCARE i na bambusový nábytek?

Bambus je druh rákosu, do kterého oleje vnikají jen velmi obtížně. Toto ošetření se tedy nedoporučuje.

Jaké jsou průměrné spotřeby oleje?

Průměrná spotřeba oleje pro dva nátěry činí celkem cca 200 ml/m². V praxi potřebujeme pro jeden stůl se čtyřmi židlemi cca 1 litr oleje.