H-color

Co je co?

Biologická odbouratelnost

Rozklad organických součástí působením baktérií.

Zamodrání

Modročerné mapy na povrchu dřeva, zvláště smrku a borovice. Způsobují ho mikroskopické houby a plísně, žijící na povrchu dřeva při vlhkosti vyšší než 21%.

Penetrační hloubka

Měřítko účinnosti penetrací proniknout pod povrch materiálu. Čím je hloubka větší, tím lépe je penetrace i s dalšími nátěry zakotvena.

Penetrace

Základní nátěr, sloužící k provázání podkladu a vrchních nátěrových vrstev. Často nese i doplňkové úlohy jako ochranu proti zamodrání.

Čelní (příčně řezané) dřevo

Pro snížení vysoké nasákavosti v místě řezu slouží speciální nátěry.

Ochrana dřeva

Soubor opatření proti škodlivým vlivům jako jsou vlhkost, UV-záření, plísně a houby, mikroorganismy atd. Opatření mohou být konstrukční, chemická nebo pomocí ochranných nátěrů.

Impregnace

Nasycení dřeva účinnými látkami, které zvyšují odolnost proti rušivým vlivům a organismům.

Lignin

Jako součást buněčné stěny je lignin odpovědný za pevnost v tlaku. V evropských dřevinách tvoří 20 – 30% objemu, u jehličnanů je jeho podíl vyšší než u listnatých stromů.

Průhlednost (transparentnost)

Povrchová vlastnost nekrycích, tedy světlopropustných nátěrů s nízkým podílem pigmentů. Transparentní lazury a oleje ponechávají přirozený vzhled dřeva.

UV-ochrana

Venkovní dřevo musí být chráněno před působením slunečního UV – záření. Toto záření rozrušuje lignin (pevnostní složku dřeva) a dřevo tak šedne a stává se křehkým. Ochrana spočívá v použití barevných pigmentů a speciálních UV – filtrů v nátěrech. Bezbarvé nátěry mohou být v exteriérech používány pouze při současné aplikaci produktů s UV – ochranou.

Zašednutí

UV – záření přeměňuje lignin fotochemicky na látku rozpustnou ve vodě, což vede postupně k blednutí a později k zašednutí povrchu dřeva. Kromě vzhledu nemá zašednutí žádný vliv na technické vlastnosti dřeva (ubývající lignin již ano – dřevo ztrácí pružnost).